Nätverksbyggande

Min roll hos WSP som affärsutvecklare inom hållbara städer handlade mycket om att skapa goda relationer och bygga nätverk internt och externt.

Utvecklingen av Citylab genomförde jag tillsammans med tusentals människor i en inkluderande process. Jag genomförde program och nätverksaktiviteter för stadsutvecklingsprojekt och Sweden Green Building Councils medlemmar. Under min tid som Chef Citylab samarbetade jag med Green Building Councils i andra länder samt World Green Building Council, C40, ICLEI och andra organisationer.

Jag har genomfört flertalet uppdrag hos utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08). Uppdragen har innefattat att ge råd avseende samverkansformer samt ta fram förslag på upplägg och innehåll på nätverksträffar för Nätverket för nya stadsdelar. Jag ansvarade även för planering och genomförande av ett seminarium med temat medborgardialog.

I min roll som verksamhetsutvecklare för Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö arbetar jag mycket med nätverksbyggande. Vi bygger ett ”community” med aktörer från samhällsbyggnadssektorn som använder Nationella Riktlinjer, där vi utvecklar innehållet tillsammans. Verksamheten drivs i samverkan med SKR, Svensk Byggtjänst, SIS, Smart Built Environment m.fl.