Kunskapsspridning

Branschgemensam omvärldsspaning och kunskapsspridning kring hållbar samhällsutveckling är något som jag länge har verkat för. Ett sådant uppdrag var en internationell omvärldsspaning om digitalisering som medel för hållbar samhällsbyggnad på uppdrag av Smart Built Environment

Jag har drivit Tillsammans 2030 med Malmö stad och The New Division – ett samarbetsforum där kunskap, lärdomar och metoder delades i syfte att underlätta genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Genom forumet spreds resultat från forsknings- och stadsutvecklingsprojekt via webbinarier.

Fastighetsbolag, byggbolag, kommuner och statliga organisationer har anlitat mig för att hålla föredrag med omvärlds- och framtidsspaning om hållbar samhällsutveckling. Att arrangera och hålla i föreläsningar, seminarier, workshops, program och utbildningar är något som jag har stor vana av. Jag har varit talare på många nationella och internationella konferenser bl.a. i Sydney, Melbourne, London, Barcelona, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Stockholm.

Projektet Kompetensförsörjning i geodatabranschen syftar till att bygga upp en gemensam digital plattform som samlar information om branschen och vägar in. Projektet ska också genomföra marknadsföringsaktiviteter för att öka kännedomen om branschen. Projektet genomförs av Geoforum Sverige, Lantmäteriet och Geodatarådets branschråd.

På uppdrag av Viable Cities har jag i samverkan med Anthesis och Sustainable 3.0 tagit fram ett förslag till strategi för medborgarengagemang för omställning till klimatneutrala städer. Strategin syftade till att skapa målstyrning, uppföljning, engagemang och delning av kunskap och resurser.

I samarbete med WSP utförde jag en omvärldsbevakning för att hitta internationella exempel på metoder och verktyg för social hållbarhet i planering och stadsutveckling. Uppdraget utfördes inom ramen för utredningen Fi 019:A, som innefattade att kartlägga verktyg och arbetsmetoder för en socialt hållbar fysisk planering och stadsutveckling (slutrapport ”Den hala tvålen”).

På uppdrag av Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) genomförde jag tillsammans med Alexander Ståhle på Spacescape en omvärldsspaning och beskrev internationella exempel på hållbar stadsutveckling

År 2015 arrangerade jag en studieresa till Vancouver i samverkan med Canada Green Building Council och World Green Building Council. Representanter från svenska kommuner, företag och akademin deltog på studieresan, som bl.a. innefattade studiebesök och möten med Vancouvers borgmästare och tjänstepersoner.