Välj en sida

Om Actinate

Kontakt: epost: ann-kristin@actinate.se, telefon: 070 – 366 69 69

Actinate hjälper sina kunder att höja kompetensen om och få metoder för att implementera hållbar utveckling i projekt och verksamheter. Via konsultstöd, utbildningar, workshops eller program får ni konkret stöd för att starta upp, styra, följa upp och kommunicera arbetet.

Actinate är grundat av mig – Ann-Kristin Belkert. Jag hjälper er att utveckla affärer, verksamheter och projekt samtidigt som ni bidrar till en hållbar utveckling. Jag kan tillsammans med mina samarbetspartner erbjuda en djup och bred kompetens inom hållbar samhällsutveckling, kommunikation, organisation, processtyrning, affärsutveckling och försäljning.

Mina kunder är privata, offentliga och ideella aktörer, som Sweden Green Building Council, Näringsdepartementet, Vinnova, Skanska, Hemfosa, Kungliga Tekniska Högskolan och Mark- och Miljödomstolen.

Jag driver Tillsammans 2030 med Malmö stad och The New Division – ett samarbetsforum där kunskap, lärdomar och metoder delas i syfte att underlätta genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå.

Mitt yrkesliv består av 20 års erfarenhet från kommunal verksamhet (Uppsala kommun), som konsult och affärsutvecklare (WSP) och som chef och verksamhetsutvecklare (Sweden Green Building Council). På Uppsala kommun ansvarade jag för arbetet med dricksvattenkvalitet. Hos WSP utvecklade jag konceptet Säljinspiration och hade det nationella ansvaret för affärsutveckling inom hållbara städer. På Sweden Green Building Council utvecklade jag och var chef för verksamhetsområdet Citylab, som innefattar certifieringssystem, program, utbildning och nätverk för hållbar stadsutveckling. Jag är stolt över att nu medverka som konsult i den fortsatta utvecklingen och driften av Citylab.

Att arrangera och hålla i föreläsningar, seminarier, workshops, program, nätverk och utbildningar är något som jag har stor vana av. Jag har varit talare på många nationella och internationella konferenser, bland annat i Sydney, Melbourne, Köpenhamn, London, Luxenburg, Vilnius, Tallin, Stockholm, Malmö och Göteborg.

Min främsta förmåga är att skapa engagemang, samverkan och målstyrning i projekt och verksamheter. Under 15 års tid har jag ansökt till och medverkat i forskningsprojekt om hållbar samhällsutveckling, bland annat Decode, C/O City, Södertörnsmodellen och Nordic Urban Development.