Verksamhetsutveckling

För drygt tio år sedan tog jag mod till mig och skrev en ansökan till en tjänst som inte fanns, men som jag tyckte behövdes. Ledningsgruppen på konsultbolaget WSP höll med och jag fick tjänsten som Director Sustainable Cities. Jag ansvarade för affärsutveckling inom hållbara städer nationellt och medverkade i internationella satsningar. Hos WSP utvecklade och implementerade jag Säljinspiration, vilket var en metod för att arbeta med försäljning tvärsektoriellt på ett inspirerande sätt.

Under åtta år ansvarade jag för utvecklingen av Citylab hos föreningen Sweden Green Building Council. Som Chef Citylab arbetade jag med finansiering och utveckling av certifieringssystem, utbildningar och nätverksaktiviteter inom hållbar stadsutveckling. Utvecklingen genomfördes i samverkan med kommuner, statliga verk, byggbolag, fastighetsbolag, arkitekter, konsulter, energibolag, högskolor m.fl.  Jag var projektledare för projektet HCS, arrangerade workshops, seminarier, konferenser och program om hållbar stadsutveckling och Citylab. 

Mina fem år som egenföretagare har gett mig kunskap om hur man startar och driver ett aktiebolag. Mina kunder är branschorganisationer, statliga departement, byggbolag, fastighetsbolag, kommuner, föreningar, arkitekter, högskolor m.fl.

Min roll som verksamhetsledare för Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö innefattar att skapa processer för drift, utveckling, utbildningar, evenemang, kommunikation, införsäljning och marknadsföring. Jag ansvarar för verksamhetsplanering, att säkerställa en stabil ekonomi och sund arbetsmiljö.

Inom projektet Kraftsamling – AI i samhällsbyggande projektleder jag utvecklingen av mötesplatsen AI Arena på uppdrag av BIM Alliance, Future Position X och Geoforum Sverige. AI Arena är en mötesplats om artificiell intelligens (AI) i samhällsbyggandet. Vi arrangerar olika evenemang och aktiviteter, som AI-luncher, podcast, hackathon och möten för kunskapsdelning och samverkan.

För att förverkliga idéer, utveckla metoder och verksamheter har jag skapat affärsmodeller, sökt och erhållit finansiering från branschaktörer och forskningsfinansiärer. Idag hjälper jag mina kunder att göra detsamma. Uppdrag som bedömare hos Vinnova och genomförande av många forskningsprojekt har gett mig en fördjupad kunskap om att ansöka om forskningsmedel.