Här finns information om hållbar utveckling. Vad säger våra lagar egentligen om hur och när hållbarhet ska beaktas? Vilka globala och nationella mål finns och vad innebär de ur globalt, nationellt och lokalt perspektiv?  Läs om olika nätverk och organisationer som verkar för hållbar samhällsutveckling.

Vill du dra lärdomar från och inspireras av hur hållbarhet beaktas i olika städer och stadsutvecklingsprojekt i Sverige och andra länder? Via google maps och information i Actination hittar du sammanfattningar och länk till mer information. Omvärldsbevakningen uppdateras löpande med nya städer och projekt.

Vad säger forskningen? Behöver du hitta bra argument för att hållbar utveckling ska prioriteras? Eller ska du kanske söka forskningsmedel? Här hittar du information om forsknings- och utvecklingsprojekt samt tips på vad du bör tänka på när du skriver en forskningsansökan. 

Se beskrivningar av vilka metoder och verktyg du kan ta hjälp av kring hållbar samhällsutveckling. Ta del av presentationer, mallar för dokumentation och upplägg för workshops, som du kan använda för interna möten och externa sammanhang. 

Om du ska hålla i en workshop eller möte internt eller externt kan det ibland vara bra att lägga in en kort film inför en diskussion. Under ”Webbmaterial” finns länkar till filmer, webbinarier, intervjuer och poddar. Filmer finns bl.a. om globala målen, olika stadsutvecklingsprojekt och teman.