Kontakt: epost: ann-kristin@actinate.se, telefon: 070 – 366 69 69

Hösten 2017 bestämde jag mig för att bli egenföretagare. Jag är min egen chef, har inga anställda, men många kollegor som också vill driva på samhällsbyggnadsbranschen i en hållbar riktning. En stor del av mitt yrkesliv har jag arbetat med utveckling av metoder och verktyg för hållbar samhällsutveckling. Jag trivs i sammanhang där akademin, privata och offentliga aktörer samverkar och delar kunskap.

I dagsläget har jag fokus på tre verksamheter/projekt. Jag är verksamhetsledare för Nationella Riktlinjer för livcykelinformation för byggd miljö hos BIM Alliance. På uppdrag av BIM Alliance, Future Position X och Geoforum Sverige projektleder jag uppbyggnaden av mötesplatsen AI Arena inom projektet Kraftsamling AI. Geoforum Sverige och Lantmäteriet har anlitat mig som projektledare för projektet Kompetensförsörjning i geodatabranschen. Det är fantastiskt roligt och utvecklande att få arbeta med dessa tre satsningar, som kommer påverka branschen stort inom digitalisering och hållbarhet.

Uppsala kommun, WSP, Sweden Green Building Council och Norrtälje kommun har jag haft förmånen att arbeta hos tidigare. Min yrkeserfarenhet kan sammanfattas inom verksamhetsutveckling, nätverksbyggande och kunskapsspridning