Kontakt: epost: ann-kristin@actinate.se, telefon: 070 – 366 69 69

Actinate hjälper sina kunder att höja kompetensen om och få metoder för hållbar utveckling i projekt och verksamheter. Via konsultstöd, utbildningar, workshops och digitala tjänster får ni konkret stöd för att starta upp, styra, följa upp och kommunicera arbetet.

Actinate är grundat av mig – Ann-Kristin Belkert. Jag hjälper er att utveckla affärer, verksamheter och projekt samtidigt som ni bidrar till en hållbar utveckling. Jag kan tillsammans med mina samarbetspartner erbjuda en djup och bred kompetens inom hållbar samhällsutveckling, processtyrning och affärsutveckling. Mer information finns i mitt CV.

Mina kunder är offentliga, privata och ideella aktörer, som Södertälje kommun, Sweden Green Building Council, Finansdepartementet, Vinnova, Skanska, Hemfosa, Kungliga Tekniska Högskolan och Mark- och Miljödomstolen.

Under tio års tid har jag medverkat i utvecklingen av Citylab – Sweden Green Building Councils certifieringssystem och utbildningar inom hållbar stadsutveckling. Omvärldsspaning och kunskapsdelning ägnar jag mig gärna åt. Bland annat om innovationer där digitalisering har varit ett medel för hållbart samhällsbyggande, på uppdrag av Smart Built Environment. En annan omvärldsspaning handlade om internationella exempel på hållbar stadsutveckling, som jag genomförde tillsammans med Spacescape till Samordning för bostadsbyggande. Jag har arrangerat Tillsammans 2030 med Malmö stad och The New Division – ett samarbetsforum där kunskap, lärdomar och metoder delades i syfte att underlätta genomförandet av Agenda 2030.

Mitt yrkesliv består av 20 års erfarenhet från kommuner, som konsult, affärsutvecklare, chef och verksamhetsutvecklare. På Uppsala kommun ansvarade jag för arbetet med dricksvattenkvalitet. Hos WSP var jag affärsutvecklare inom hållbara städer och utvecklade koncept för försäljning. På Sweden Green Building Council var jag chef för Citylab. 

Att arrangera och hålla i föreläsningar, seminarier, workshops, program, nätverk och utbildningar är något som jag har stor vana av. Jag har varit talare på många nationella och internationella konferenser, bland annat i Sydney, Köpenhamn, London, Luxemburg, Stockholm, Malmö och Göteborg.

Min främsta förmåga är att skapa engagemang, samverkan och målstyrning i projekt och verksamheter. Under 15 års tid har jag ansökt till och medverkat i forskningsprojekt om hållbar samhällsutveckling, Jag har även uppdrag som bedömare i forskningsutlysningar.