Välj en sida

Kontakt: epost: ann-kristin@actinate.se, telefon: 070 – 366 69 69

Mitt yrkesliv består av  drygt 20 års erfarenhet inom hållbart samhällsbyggande från kommuner, som konsult, affärsutvecklare, chef och verksamhetsutvecklare.  Under tio års tid har jag medverkat i utvecklingen av Citylab – Sweden Green Building Councils certifieringssystem och utbildningar inom hållbar stadsutveckling. 

Att arrangera och hålla i föreläsningar, seminarier, workshops, program och utbildningar är något som jag har stor vana av. Min främsta förmåga är att skapa engagemang, samverkan och målstyrning i projekt och verksamheter. Under 15 års tid har jag ansökt till och medverkat i forskningsprojekt om hållbar samhällsutveckling, 

Sedan 2021 har jag fokus på digitalisering som medel för hållbart samhällsbyggande. Jag är anlitad av BIM Alliance som verksamhetsledare för Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö. Inom projektet Kraftsamling – AI i samhällsbyggande är jag delprojektledare för att utveckla mötesplatsen AI Arena, på uppdrag av BIM Alliance, Future Position X och Geoforum Sverige. Jag är projektledare för projektet Kompetensförsörjning i geodatabranschen, som genomförs av Geoforum Sverige, Lantmäteriet och Geodatarådets branschråd.