Globala målen – fimer på svenska
Svenska Regeringen. Tid: 2,57 min. 
Svenska FN-förbundet. Tid: 2,27 min. 
Sveriges regering. Tid: 1,47 min. 
Svenska FN-förbundet. Tid: 2,27 min. 
MyRight och Sida. Tid: 3,09 min. 
MyRight och Sida. Syntolkning och svensk text. Tid: 4,49 min. 
Motivation.se och Läkarmissionen. Tid 4,23 min.
Naturskyddsföreningen. Tid 3,08 min. 
Globala målen – fimer på engelska
Numbers in action. Tid: 1,34 min. 
We the people. Tid 2,58 min. 
Michael Green, TED Talks. Tid: 14,39 min. 
Cafod and Caritas International. Tid 5,52 min. 
UNICEF Norway. Tid: 3,40 min. 
The World’s largest lesson. Tid 5,16 min. 
UNDP. Tid: 3,02 min. 
IIED. Tid 3,33 min. 
FN. Tid: 3,32 min. 
FN. Tid 2,08 min. 
#WhatIReallyReallyWant. Tid: 1,23 min. 
No point going halfway. Tid 2,34 min. 
The Global Goals Campaign. Tid: 4,52 min. 
FN. Tid 11 min.