Jag kan utföra många uppdrag i digitalt format, nu under pandemin och även framöver. Hör av dig om du vill boka in ett webbmöte (kostnadsfritt) för att diskutera era behov och vad jag skulle kunna stödja er verksamhet med. 

Omvärldsspaning
Behöver ni inspiration från omvärlden? Hur arbetar andra med hållbar samhällsutveckling lokalt, nationellt och internationellt? Vilka metoder och verktyg används? Hur används digitalisering som medel? Jag kan hjälpa er med omvärldsbevakning inom de områden som ni önskar få mer koll på. Läs mer.

Webbinarier om hållbar utveckling

Samla personalen till ett eller flera webbinarier som jag fasciliterar med teman inom hållbar utveckling. Jag varvar inspel från mig med diskussion för deltagarna. Genomför ett webbinarium eller lägg upp en serie med flera webbinarier och olika teman.

Analys av er verksamhets målstyrning
Jag ser över era mål, strategier, styrande dokument och rutiner för uppföljning avseende hur er verksamhet styr mot en hållbar utveckling. Vilka globala, nationella och lokala hållbarhetsmål verkar ni mot och på vilka sätt? Hur skulle ni kunna spänna bågen ännu mer och inom vilka hållbarhetsaspekter? Hur ser er processtyrning ut för att nå målen och hur kan den förbättras?

Stadsutvecklingsprojekt
Vad bör man tänka på för att hållbar utveckling ska genomsyra stadsutvecklingsprojekt? Hur bör organisationen riggas? Hur kan vision och mål tas fram? Vilka metoder och verktyg kan hjälpa er? Jag kan ge er stöd kring processtyrning och projektplanering av stadsutvecklingsprojekt samt upprättande och uppföljning av hållbarhetsprogram och handlingsplaner.

Forsknings- och utvecklingsprojekt
Ska ni söka forskningsmedel eller precis starta upp ett utvecklingsprojekt? Jag kan hjälpa er att skriva ansökan och ge råd kring hur ni kan lägga upp projektet på bästa sätt. Hur kan samverkan skapas mellan medverkande aktörer? Vad bör ni tänka på kring uppföljning och redovisning till finansiärer? Hur kommer resultaten från projektet till största nytta hos alla medverkande och andra?

Hållbarhetsanalyser

Hur ser nuläget ut hållbarhetsmässigt i ett område, kommun eller region? Vilken statistik och vilka verktyg finns att tillgå för att utvärdera nuläge och trender? Jag kan genomföra hållbarhetsanalyser och ge råd kring målstyrning och uppföljning avseende hållbar utveckling.

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller diskutera.