Säljinspiration

Säljer ni tjänster eller produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling? Behövs mer inspiration och motivation i er säljprocess? Vill ni arbeta mer metodiskt med försäljning för att nå era mål? 

Jag hjälper er vid ett eller flera tillfällen med att utforma er unika säljprocess. Detta är inte en vanlig säljutbildning. Det är ett stöd för att skapa arbetssätt hos er som alla medarbetare känner sig trygga med, ger ökad samverkan och ekonomiska resultat. Dessutom blir jobbet roligare.

Jag ser över mål och säljprocess för er verksamhet, lyssnar in behov och önskemål och får er att landa i vilken säljprocess ni vill ha.

Säljinspiration hjälper er att lyfta styrkor hos medarbetare och låta dem komma till sin rätt i säljprocessen på ett sätt som ger dem arbetsglädje samtidigt som företaget ökar intäkterna. Det handlar bland annat om att skapa motivation, öppenhet och trygghet i säljprocessen. Få medarbetare att hjälpa varandra. Inte tävla och jämföras. Att ni mäts och belönas som ett team. Framför allt kommer det ge er roliga och utvecklande arbetsuppgifter samtidigt som ni verkar för en hållbar utveckling.

Säljinspirationsworkshop
Tid: 90 min
Antal deltagare: 10 personer
Pris: 9500 SEK exkl moms (500 SEK/person för tillkommande personer)

Säljinspirationsfika / Säljinspirationslunch
Tid: 30 min
Antal deltagare: 10 personer
Pris: 3500 SEK exkl moms