Omvärldsspaning hållbar samhällsutveckling

Vill ni få inspiration om hur hållbarhet beaktas i samhällsutveckling? Höra mer om olika verktyg som används för att säkerställa en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling? Hur kan digitalisering bidra till måluppfyllelse?

Samla kollegor och boka in ett eller flera tillfällen för digital omvärldsspaning. Ni får en presentation med nationella och internationella exempel på projekt och verktyg. Därefter diskuterar vi hur ni arbetar med omvärldsspaning och hållbar samhällsutveckling idag och framöver.

Vilka verktyg kan skapa effektiva processer, nya affärer eller samhällsekonomisk nytta? Hur kan ni spänna bågen hållbarhetsmässigt samtidigt som det ger ekonomiska och varumässiga värden? Hur kan en sådan satsning göra er till morgondagens mest attraktiva arbetsplats?

Träffar med temat omvärldsspaning kan genomföras som en eller flera workshops eller i ett mer komprimerat format vid ett eller flera möten över fika/lunch. Bjud in kollegor från en avdelning eller olika delar av landet. Eller samla medverkande personer från olika aktörer i ett projekt eller nätverk.

Hållbarhetsworkshop
Tid: 90 minuter
Antal deltagare: 10 personer
Pris: 9500 SEK exkl moms (500 SEK/person för tillkommande personer)

Hållbarhetsfika / Hållbarhetslunch
Tid: 30 min
Antal deltagare: 10 personer
Pris: 3500 SEK exkl moms (500 SEK/person för tillkommande personer)