Idag lanseras certifieringen inom Citylab Action. Vilken milstolpe! Ett stort grattis och lycka till önskar jag Sweden Green Building Council och alla stadsutvecklingsprojekt som kommer att certifiera sitt hållbarhetsarbete. Jag minns så väl när idén uppstod till det som idag är Citylab. För åtta år sedan satt jag och några kollegor och diskuterade certifiering av byggnader. En kollega som arbetade med hållbara transporter ställde frågan: ”Men är det inte mer intressant att certifiera en hel stadsdel? Då säkerställer man ju att projektet får en helhetssyn och att man får personer med olika kompetenser att prata med varandra.”. ”Ja verkligen!”, svarade alla i kör. Vi kontaktade samarbetspartner och drog igång projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar). Våren 2011 startade projektets första workshops i Nacka strand (se en kort film på 3 minuter).

Mycket har hänt under dessa åtta år. År 2012 lämnades projektet HCS över till Sweden Green Building Council och jag började min anställning där 2014. Det har varit tusentals personer involverade och det är tack vare bidrag från alla företag, kommuner, akademin, organisationer, statliga verk och forskningsprojekt som Citylab har kunnat utvecklas. Den 1 december 2017 lämnade jag med varm hand över stafettpinnen till Sigrid Walve som Chef Citylab. Nu ser jag med spänning fram emot att få arbeta ”på andra sidan” och bl.a. hjälpa stadsutvecklingsprojekt att upprätta hållbarhetsprogram och, om de vill, certifiera sitt arbete. Läs mer om Citylab Action Certifiering på Sweden Green Building Councils hemsida och om hur Actinate kan hjälpa er med Citylab Action. Att använda Citylab Action som stöd i stadsutvecklingsprojekt medför att ni verkar mot de globala målen.