Världens länder har åtagit sig att från 2016 till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Actinate hjälper er att implementera de globala målen i er verksamhet – på riktigt, inte bara på pappret. 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för att få mer information, diskutera möjliga uppdrag eller samarbeten.

Telefon: +46(0)70 – 366 69 69

Epost: ann-kristin@actinate.se