Regeringen satsar 30 miljoner kronor på en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Detta är positiva nyheter. Tanken slår mig dock att åter igen så ligger samhällsbyggnadsprocessen i ett stuprör och hållbar utveckling i ett annat. Varför inte kombinera det, så kan vi skapa en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess för hållbar utveckling?

För att lyckas implementera de globala målen och Agenda 2030 måste hållbarhetsaspekter integreras i samhällsbyggnadsprocessen. Digitaliseringen kan bidra till att så sker. Hållbarhetsarbetet kan inte ligga i en ”bubbla” vid sidan om samhällsbyggnadsprocessen. Det är oerhört många aspekter att hålla ordning på och dessutom väldigt många aktörer och människor som är involverade i samhällsbyggnadsprojekt. Digitalisering kan hjälpa oss att hålla ordning på problemrymden, kompetenser, mål, åtgärder, indikatorer, uppföljning m.m. och säkerställa att det blir en hållbar samhällsbyggnadsprocess.

På regeringens hemsida om det strategiska samverkansprogrammet Smarta städer står det: ”I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.”. Så låt oss vara smarta och kombinera satsningen på en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, de globala målen och Agenda 2030, Smarta städer, Plattformen för hållbar stadsutveckling m.m. Då blir det effektivt och hållbart.