Jag är glad och förväntansfull när vi nu startar forumet Tillsammans 2030 – partnerskap för hållbara städer. Malmö stad, Actinate AB och The New Division by Trollbäck + Company AB är initiativtagare till forumet. Varmt välkommen att gå med i Tillsammans 2030! Målgruppen är alla offentliga, privata och ideella aktörer, civilsamhället, akademin m.fl. som är involverade i utveckling av hållbara städer och samhällen.

Tillsammans 2030 är inte ett utvecklingsprojekt där vi utvecklar nya metoder. Det är ett aktivt forum, där vi utgår från det som redan görs och metoder som redan finns. Vi tänker, gör och delar lärdomar med varandra.

Anmälan

Vill du få kallelser till webbinarier och andra aktiviteter inom Tillsammans 2030? Anmäl dig på info@tillsammans2030.se.

Syfte

Syftet med Tillsammans 2030 är:

  • Dela kunskap och lärdomar för att utveckla hållbara städer och samhällen och implementera de globala målen lokalt.
  • Sprida kunskap om befintliga metoder, verktyg, modeller och utbildningsmaterial som kan ge stöd för hållbar stadsutveckling.
  • Sprida kunskap om tillvägagångssätt och resultat från stadsutvecklingsprojekt, t.ex. tekniska lösningar, innovationer och modeller för finansiering, partnerskap och målstyrning.

Aktiviteter

Tillsammans 2030 kommer att genomföra följande aktiviteter:

  • Webbinarier med diskussion och föredrag
  • Möten, workshops, seminarier och konferenser
  • Spridning av utbildnings- och kommunikationsmaterial om de globala målen
  • Informationsspridning om befintliga metoder som ger stöd för hållbar stadsutveckling

Vi startar med ett webbinar i månaden (fredag lunch). Inspelning sker av föredragen på varje webbinar, så att de kan ses i efterhand om så önskas. Inspelningarna, utbildningsmaterial och information om befintliga metoder tillhandahålls digitalt på en hemsida.

Varför

Det finns många metoder, verktyg, modeller m.m. som ger stöd för hållbar stadsutveckling, men de sprids inte tillräckligt. Det behövs information eller utbildningsmaterial för att andra aktörer än de som har utvecklat metoderna ska förstå hur de används. Många ”sitter på sin kammare” för att komma fram till hur de globala målen ska implementeras. Det finns ett behov av kunskapsdelning om implementering av de globala målen på en lokal nivå. Tidspressen är hög för såväl privata som offentliga aktörer som medverkar i stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans 2030 kan effektivisera omvärldsbevakning och sprida information om resultat och metoder som finns tillgängliga.

När

Den 14 september 2018 kl 12-13 genomförs det första webbinariet. Webbinarier genomförs därefter en gång i månaden. Hemsidan för digital spridning är framtagen till den 14 september, där kommande webbinarier och andra aktiviteter framgår. På det första webbinariet berättar Jakob Trollbäck på The New Division om framtagandet av logotyperna för de globala målen och vilket utbildnings- och kommunikationsmaterial som finns. Lena Wetterskog Sjöstedt, Per-Arne Nilsson och Christer Larsson beskriver hur Malmö stad implementerar de globala målen i sin verksamhet och i stadsutvecklingsprojekt. Ann-Kristin Belkert på Actinate beskriver syfte och kommande aktiviteter inom Tillsammans 2030 och du får möjlighet att diskutera och påverka forumet.

Initiativtagare

Initiativtagare till Tillsammans 2030 är Malmö stad, Actinate AB och The New Division by Trollbäck + Company AB.

Malmö stad arbetar aktivt med hållbar stadsutveckling och implementeringen av de globala målen inom olika förvaltningar och projekt. Stadskontorets Kansli för hållbar utveckling har i uppdrag att leda, samordna och stödja Malmö stads förvaltningar i arbetet med Agenda 2030.

Actinate AB hjälper offentliga och privata aktörer med målstyrning för en hållbar samhällsutveckling. Via utbildningar, workshops och strategisk rådgivning erbjuds stöd för organisationer eller projekt för att realisera hållbarhetsmål.

The New Division by Trollbäck + Company AB är en kommunikationsbyrå i Stockholm med inriktning på hållbarhet, jämlikhet och tolerans. The New Division och byråns grundare Jakob Trollbäck har tagit fram plattformen och logotyper för de 17 globala målen och 169 delmålen (se www.globalgoals.org).

Kontaktpersoner

Christer Larsson, Per-Arne Nilsson och Lena Wetterskog Sjöstedt, Malmö stad
Ann-Kristin Belkert, Actinate
Jakob Trollbäck, The New Division by Trollbäck + Company