Världens länder har åtagit sig att från 2016 till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Actinate hjälper er att implementera de globala målen i er verksamhet – på riktigt, inte bara på pappret. 

Vad vi gör

Actinate hjälper er att höja kompetensen om och få metoder för att implementera Agenda 2030 och de globala målen. Via utbildningar, workshops eller program får ni konkret stöd för att starta upp, styra, följa upp och kommunicera arbetet. Vi hjälper er att utveckla affärer eller verksamheter, öka era intäkter och samhällsnyttan. Våra kunder är privata, offentliga och ideella aktörer. Under 2018 kommer vi att starta upp nätverket Actination, där människor som aktivt verkar för att de globala målen ska nås delar kunskap med och inspirerar varandra. Hör av dig om du blir nyfiken och vill veta mer eller påverka hur nätverket ska bedrivas.

Vilka vi är

Actinate är grundat av Ann-Kristin Belkert. Hon kan tillsammans med sina samarbetspartner erbjuda en djup och bred kompetens inom hållbar samhällsutveckling, kommunikation, organisation, processtyrning, affärsutveckling och försäljning. Ann-Kristin har en stor vana av att arrangera och hålla i föreläsningar, workshops, program, nätverk och utbildningar. Hennes främsta förmågor är att skapa engagemang, samverkan och målstyrning. Åren 2016 och 2017 har Ann-Kristin varit med på Aktuellt Hållbarhets lista över de 101 hållbarhetsmäktigaste i Sverige. Hon har varit talare på många nationella och internationella konferenser.

Ann-Kristin har 20 års erfarenhet från kommunal verksamhet (Uppsala), som konsult och affärsutvecklare (WSP) och som chef och verksamhetsutvecklare (Sweden Green Building Council). Hos WSP utvecklade hon konceptet Säljinspiration och hade det nationella ansvaret för affärsutveckling inom hållbara städer. På Sweden Green Building Council utvecklade hon och var chef för verksamhetsområdet Citylab, som innefattar certifieringssystem, program, utbildning och nätverk för hållbar stadsutveckling. Ann-Kristin har en lång erfarenhet av att medverka i och projektleda forsknings- och utvecklingsprojekt om hållbar samhällsutveckling.

Kontakt: epost: ann-kristin@actinate.se, telefon: 070 – 366 69 69