Förra torsdagen bjöd regeringen in till hearing om handlingsplanen för Agenda 2030. Det kan inte vara lätt att få med alla intressenters åsikter vid implementeringen av de globala målen. Många organisationer fanns representerade och fick tid för att framföra sina synpunkter. Problemet var bara det att det inte framgick så mycket av innehållet i handlingsplanen, så det var svårt att ha så många åsikter. Som vanligt blir det diskussioner om vilka rubriker som väljs och om någon viktig fråga tappas bort, men jag hade nog förväntat mig att få ett tydligare och skriftligt utkast på handlingsplanen som underlag. Jag kan inte hitta något sådant ens nu efter hearingen. Om någon har sett var man kan ladda ner ett utkast på handlingsplan får ni gärna tipsa mig.

Fokusområden i handlingsplanen är i dagsläget:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle
  • Hållbara samhällen
  • En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbart företagande
  • En hållbar och hälsosam livsmedelskedja
  • Stärkt kunskap och innovation

Det är positivt att bjuda in olika intressenter till en hearing, men att be om synpunkter på rubriker blir ungefär som om en kommun bjuder in till medborgardialog i ett stadsutvecklingsprojekt och bara har en karta på området som underlag för diskussionen.