Jag har länge fascinerats av de där människorna som mitt i livet sadlar om från ekonomidirektör till surdegsbagare, flyttar från Södermalm till en gård i Dalarna eller köper en båt och seglar jorden runt. De där människorna som ”bara gör”, inte ”bara pratar”. Nu gör jag detsamma. Jag startar företaget Actinate, där jag ska hjälpa mina kunder att implementera Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Kunderna får gärna vara från t.ex. kommuner, företag, föreningar, statliga verk, departement och bolag. Jag vill att mina kunder ska implementera de globala målen på riktigt i sin verksamhet, så att det inte bara blir en pappersprodukt. Med min hjälp kan det bli aktiviteter både ”top-down” och ”bottom-up”, som följs upp och redovisas internt och externt. De ska kunna visa upp konkreta resultat på hur de verkar mot de globala målen. Dessa resultat ska skapa samhällsnytta, miljönytta och affärsnytta. Det ska även skapa mervärden för de anställda, styrelser, ledningsgrupper, aktieägare, politiker m.fl., beroende på vem kunden är.

Det räcker inte med att formulera mål och att-göra-listor. Jag måste göra. Detta är mitt nya motto: ”Bara gör!