Hearing om rubriker, men var är innehållet?

Hearing om rubriker, men var är innehållet?

Förra torsdagen bjöd regeringen in till hearing om handlingsplanen för Agenda 2030. Det kan inte vara lätt att få med alla intressenters åsikter vid implementeringen av de globala målen. Många organisationer fanns representerade och fick tid för att framföra sina...